ANA SAYFA
OKSMER
YORUMLAR
LETM

TIBB OZON UYGULAMASI LE ARI TEDAVS

Her insan hayati boyunca bu duyguyu saysz sayda tatmtr. Kimi zaman canmzdan bezdirecek, kimi zamanda insanlktan karacak kadar etkili olmutur. Herkesin ar eik deeri farkl olduu iin arnn iddeti de kiiden kiiye deiir. Ar vcudun her hangi bir yerinde duyulan iddet ve srekli acdr. Ar organizmay d ve i zararlardan korumak iin olumaktadr. Ar tm duygularmz (ruhsal) ve sistemimizi (solunumumuzu, dolammz) etkiler.

Yalanma ile birlikte dizlerimizde kirelenme balar. Zamanla diz eklemi iinde dokularmzda ypranmalar meydana gelir. Zamanla sabahlar dizde sertlikler, eklemde ilik ve ses gelmesi gibi ikyetler artar. Eklemimizi hareket ettirmekten korkar hale geliriz. Bu ar ikyetlerinizden ve dizde harabiyetlerden kolaylkla tbbi ozon gaz ile kurtulabilir. Ozon ary yok ettii gibi dizin iindeki zarara uram dokularnda tamirini yaparak arnn tamamen kalkmasn salar.

Fibromyalji

zellikle srt blgesi olmak zere youn kas arlar, kronik yorgunluk, uyku bozukluu ile seyreden sklkla grlen bir hastalktr. ounlukla gen ve zellikle alma hayatndaki kadnlarda grlmesine ramen yediden yetmie bayan erkek herkeste grlebilir. Fibromyaljinin nedeni genellikle hcre seviyesinde dokulara yeterince oksijen gitmemesidir. Hayatlarndan bezdirecek kadar kas gerilmeleri ve iddetli ense boyun ve srt arlar vardr, yaam kaliteleri ileri derecede azalmtr. Fibromayaljinin kesin tehisini yaptracak herhangi bir test yoktur, tans klinik olarak konulabilir. Kaslarda bulunan 18 noktann 11'inde tetik noktas denilen hassas blgeleri vardr, tannn konulmasnda bu noktalar nemlidir. Hastalar kendilerini hep yorgun olarak hissettikleri iin hastalklarn tanmlarken her an "ok yorgunum", "her yerim aryor" diye ifade ederler.

Bu hastaln tedavisi ok zordur, genellikle ikyetler mr boyu srer. Antidepresanlar, ar kesiciler, fizik tedavi ve akut arlarda souk uygulamas gibi tedavi yntemleri ile ikayetler azaltlmaya allr, arlar genellikle de kaybolmaz. Ozon tedavisi bu hastalar her adan rahatlatr. Her zaman yorgun olduklarn ifade eden hastalar, zellikle ozon tedavisi ardndan kendilerini doping alm gibi daha enerjik ve daha dinamik hissederler.

Major tedavi dediimiz damardan verilen tedavi hastalarn arlarn sistemik olarak azaltrken, hassas kas noktalar iine yaplan ozon enjeksiyonu o blgenin kanlanmasn artrr, kas tutulmalar alr, hareket kstllklar dzelmeye balar. Ozon tedavisi ile dokular daha ok oksijenlenecei iin doku iyilemesi iyice artar, dokularda ve kanda detoks etkisi ile hastalar kendilerini ok iyi hissederler. Fibromiyaljinin nedenlerinin arasnda kiinin yaad ruhsal sorunlarnn da etkili olduu bilinmektedir. Bu yzden hastalara ozon tedavisinin yannda hipnoz tedavisinin de yaplmas hastann ikyetlerinin daha hzl zmlenmesini salar.

Bel ve boyun ftklarnda ar

Boyun ve bel arlar toplumumuzda ska grlen hastalklardandr. Her boyun yada bel ars ftk sebebi ile olmayabilir. ncelikte tan iin mutlaka MR ekilmedir. Omurgalar arasndaki disk denilen yastkklarn suyunu kaybetmesi sonucunda kk atlak ve yarklar oluur. Bu yarklardan ftklamalar meydana gelir. Bu da o blgedeki sinire bask yapar. Sonu olarak da arya neden olur. Ozon gaz blgedeki sinirler zerinde analjezik etki yaparak arnn azalmasn salarken, doku hasarn da tedavi ederek arnn yok olmasn salar.

Nropatik ar

Periferik veya santral sinir sisteminin bir ksmnn zedelenmesi, fonksiyonlarnn bozulmas veya uyarlabilirliinin deimesi ile ilgili bir ardr. Nropati arn sebepleri ise; her trl travmalar, metabolik(eker hastal) bozukluklar, enfeksiyonlar, kanser ilalar, alkol ve sigaraya bal damar hastalklar, beslenme yetersizlikleri ve dzensizlikleri, ar metaller,multipl skleroz ve tmrlerdir.

Hastalar ary genellikle yanma, batma,inelenme, elektrik arpmas eklinde hissederler.

Bu arlardan kann ozonlamas ile kurtulabilirsiniz.


 


Neredeyiz?
MEHMETK MAH. 1303 SOKAK
NO:22 ZEMN KAT
PAMUKKALE DENZL


T: 0507 989 32 89
T: 0535 773 97 07